• آرمان توان پویا

شرکت مهندسی بازرگانی آرمان توان پویا

تلاش و پویایی تا تحقق آرمان خودکفایی  آرمان توان پویا

شرکت مهندسی بازرگانی آرمان توان پویا در یک نگاه


شرکت آرمان توان پویا که فعالیت مؤسسین آن در عرصه صنعتی کشور به بیش از یک دهه بر می گردد، از فعالین عرصه برق و اتوماسیون صنعتی و سیستم های الکترونیک هوشمند در سطح کشور می باشد. این گروه صنعتی با تکیه بر پیشرفته ترین فناوری های روز دنیا در زمینه اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق و با برخورداری از متخصصین آزموده و کارآمد توانایی ارائه خدمات جامع مهندسی به صنایع کشور را دارد. شرکت آرمان توان پویا دارای مجوز تأسیس از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، عضو انجمن صنفی شرکت های مشاور و مجری تولید، توزیع و انتقال نیرو (تانیر) و دارای رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشد.